group


tel: +44 330 330 9000

Wielojęzyczna Optymalizacja Dla Wyszukiwarek Internetowych (SEO)

Wszystkie oferowane przez Webcertain usługi związane z optymalizacją dla wyszukiwarek internetowych są świadczone przez rodzimych użytkowników danych języków. Usługi te są dostępne w ponad 44 różnych językach.

Audyt SEO stron internetowych

 • Audyt stron internetowych (i ich kompatybilności z wyszukiwarkami internetowymi) klientów dostarczany w wymaganym przez agencję formacie

Geo-Selector

 • Audyt Geo-Selectora danej strony z perspektywy robotów internetowych i użytkownika

Analiza słów kluczowych

 • Opracowanie zestawienia istotnych słów kluczowych o wysokiej jakości w każdym języku docelowym z jednoczesnym przedstawieniem raportu na temat ilości ich wyszukań i podziałem na kategorie
 • Tłumaczenie wszystkich słów kluczowych na język angielski

Mapowanie słów kluczowych

 • Określenie 3-4 słów kluczowych najbardziej odpowiednich dla danej strony w oparciu o ich adekwatność do zawartości strony i ilość wyszukań
 • Dostarczenie wykazu zalecanych słów źródłowych dla każdego adresu URL i w każdym języku

Tworzenie zawartości meta

 • Tworzenie nowej treści meta – tytułów i opisów
 • Opracowanie dokumentu zawierającego zalecane zmiany

Analiza treści strony

 • Gruntowna analiza treści strony internetowej oraz przedstawienie zaleceń mających na celu poprawę: treści meta; widocznej zawartości strony; elementów niewidzialnych, takich jak znaczniki i opisy elementów grafik; zalecanych adresów URL i wewnętrznej struktury linkowania
 • Opracowanie dokumentu zawierającego zalecane zmiany 

Copywriting zoptymalizowane dla wyszukiwarek internetowych

 • Stworzenie nowej treści zawierającej odpowiednie hiperłącza i słowa kluczowe

Analiza zduplikowanej treści

 • Analiza całej strony internetowej w celu ustalenia zawartości zduplikowanej na samej stronie oraz poza nią
 • Dostarczenie dokumentu zwracającego uwagę na obszary, które wymagają usunięcia zduplikowanej treści

Deduplikacja

 • Modyfikacja kluczowych obszarów treści strony w celu wyeliminowania duplikacji przy jednoczesnym utrzymaniu tonu i znaczenia pierwotnego tekstu. To jest ta praca została wykonana na terenie naszego klienta. Best online casino z Nederland CC TV ratings, które są najbardziej prestiżowych w dziedzinie hazardu. Można oszacować jakość wykonanej pracy.

Analiza konkurencji

 • Kompleksowa analiza do 5 stron internetowych konkurencji w celu porównania czynników związanych z optymalizacją dla wyszukiwarek internetowych, takich jak strona główna, linki czy słowa kluczowe.
 • Sprawozdanie zawierające porównanie wszystkich konkurentów, wyszczególniające ich mocne i słabe strony oraz przedstawiające zalecenia odnośnie do działań mających na celu poprawę
 • Oto przykład jednego z naszych klientów, którzy korzystali z tej usługi. Kliknij na ten link http://cc-tv.nl uzyskać informacje na temat najlepszych casino online w Nederland. Jeśli posmoret rezultat, możemy zrozumieć, w jaki sposób pomóc naszej analizy.
 • Usługa ta jest realizowana na podstawie analizy poszczególnych rynków oraz porównania kluczowych konkurentów, którzy na nich działają

Login to live.webcertain.com

×